**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

דיווחי תיק מקרה אלקטרוניים (eCRF.de)

חברת Aix Scientifics® נוסדה בשנת 1996 כשמטרתה היא תכנון מחקר על בסיס טכנולוגית האינטרנט בצורת חיסכון בזמן ובמאמץ. במהלך חמש עשרה השנים האחרונות, כמעט כל המחקרים הקליניים המבוצעים נעשים על בסיס אינטרנטי ומולטי לינגואלי.

eCRF.de אלקטרוני מחליף את תיקי הנייר. תכנון נכון של HTML, CSS ו- Java Script ממצב את דפי ה- eCRF.de כשרות גלובלי, על כל הפלטפורמה המודרנית והנתבים האינטרנטיים הנגזרים מכך. אין צורך יותר בהתקנה או תוכנות מיוחדות. אין "עוגיות" (Cookies) א מסגרות אחרות בשימוש. למשתמשים מורשים ניתנת אפשרות גישה לנתונים מכל מקום בעולם בכל זמן.

המערכת ניתנת להתאמה והרחבה על פי דרישות ספציפיות של המחקר ובהתאם לעיצוב חזותי הנדרש על ידי היזם.

הכניסה למערכת מתאפשרת באמצעות שם משתמש וסיסמא. התקשורת היא תמיד לפחות 128 ביטים SSL מוצפן. במקום השימוש בטפסי נייר, החוקר או צוות המחקר מזינים את הדפים האלקטרוניים בשיטה אינטראקטיבית. הנתונים המוקלדים נבדקים אוטומטית לסבירות לכאורה ואישור לשלמות הנתונים כבר במהלך ההקלדה. התראות ממוקדות תגובה מסייעות להקלדה נכונה של הנתונים. המערכת מתריאה על ערכים לא הגיוניים או דוחה נתונים שהוקלדו אם אינם נכונים בעליל. משוב ניתן למשתמש באופן אינטראקטיבי ובכך, מסייע להשלמת ההקלדה. ואולם, ישנה אפשרות לשמור דפים שאינם הוקלדו בשלמותם כטיוטא. לאחר בדיקה סופית, יש לאשרר דפים אלו על ידי החוקר.

eCRF.de אלקטרוני מקצר את הדרך לאיסוף הנתונים מהמרכז הרפואי לחברת Aix Scientifics®, שם הם נשמרים ועוברים הערכה. במקום תיוק של המון דפים ומסמכים ולאחר מכן, הקלדת הנתונים לבסיס נתונים, כל הנתונים מועברים לבסיס נתונים לאחר שנבדקו בלחיצת כפתור. בדרך זו, מתאפשרת פתירת אי-הבנות, חוסר מידע או חוסר מידע. פעולה זו מקצרת את זמן הערכת הנתונים ויצירת מאגרי מידע, בשבועות ואף בחודשים. מיד לאחר סיום הקלדת המקרה האחרון במחקר, המערכת ננעלת וההערכה יכולה להתבצע מיידית. ולסיום, מערכת זו מקטינה את הזמן הנדרש לתיקוני דפי ה- eCRF.de. מידע זה מתייחס לנתונים הקליניים המוקלדים וגם לגבי ניטור נתוני המחקר.

המערכת מזהה כל מודיפיקציה של נתונים במאגר הנתונים, מתארכת בציון שמי של בעל ההרשאה לתיקון הנתונים. במקרה של שינויים, הנתונים הבסיסיים שהוקלדו נשארים ללא פגיעה.

משוב בזמן אמת הוא הישג גדול שמתאפשר בזכות הטכנולוגיה האינטרנטית. הודות לנתונים הנשמרים אוטומטית במאגר נתונים, לא נוצר עיכוב לגבי התקדמות המחקר או מידע לגבי תופעות לוואי. בזמן שתוצאות מדעיות נשאבות מהנתונים הסופיים שנלקחו, עובדה זו זו נעשית משמעותית במיוחד ומשפרת את ניהול מערך המחקר.

אנו משתדלים לשפר את מערך השימוש במערכת על בסיס המשוב שמתקבל מהמשתתפים במחקרינו.


URL: http://aix-scientifics.in/he/eCRF.html     ( QR | DM  ברקוד ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 15.07.2024 15:58 GMT]
כל הזכויות שמורות © 1996-2024   Aix Scientifics® CRO, אאכן, גרמניה (עדכון אחרון: 10.02.2024)
חותם | מדיניות | מסכת חיפוש